Marketing automation là gì

Marketing automation là gì ?

Marketing automation là gì ? Luôn là câu hỏi có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Bởi lẽ, ở mỗi một ngành nghề lĩnh vực có những ứng dụng khác nhau. Đó có thể là qui trình tự động một phần hoặc tự động toàn phần trong cả một qui trình marketing nói chung. Từ đó, mỗi doanh nghiệp tự đưa ra cho mình những định nghĩa khác nhau về marketing tự động là gì.

Marketing automation là gì
Marketing automation là gì

Định nghĩa ngắn gọn Marketing automation là gì ?

Tựu chung, ở tầng cơ bản nhất, ta có thể nói gắn gọn:

Marketing tự động ( marketing automation ) là việc ứng dụng các phần mềm công nghệ. Từ đó, tự động hóa các chuỗi hành động marketing mang tính nguyên nhân – kết quả.

Các hành động mang tính chuỗi logic, hành động sau xảy ra vì nguyên nhân từ kết quả hành động trước.

Động cơ và mục tiêu của marketing automation nhằm để làm gì ?

Những chuỗi hành động này nhằm mục tiêu:

  • Tăng cường hiệu quả giao tiếp, quảng cáo, bán hàng;
  • Nuôi dưỡng, thắt chặt mối quan hệ đến những khách hàng tiềm năng
  • Và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng thực sự của doanh nghiệp.
Marketing automation là gì
Marketing automation là gì

Như vậy, marketing automation là một chuỗi các hành động xảy ra do hệ quả từ những hành động xảy ra trước đó. Các hành động có điểm xuất phát dựa trên hành vi của khách hàng.

Là chủ doanh nhiệp, hay marketer, bạn cần nghiên cứu kỹ những hành vi của khách hàng. Từ đó, xác định những hành động nào sẽ là điểm xuất phát cho 1 chuỗi các hành động tự động tiếp theo. Từ đó đưa ra qui trình ứng dụng tự động cho chuỗi hành động này;

www.tohoai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

top