X10 Digital Marketing

AI Digital Marketing Automation

Bản AI X10 Digital Marketing dành cho ai?

Báo cáo hiệu quả SEO từ khoá và hiệu suất Website của bạn hàng tháng

01 Báo cáo

Báo cáo hiệu quả SEO từ khoáhiệu suất Website của bạn.

01 Báo cáo

Báo cáo hiệu quả hoạt động của Fanpage với hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn hàng tháng.

01 Đề xuất

Đề xuất hành động cải thiện hiệu quả Digital Marketing cho Doanh nghiệp của bạn hàng tháng.

AI Fanpage Content

Ứng dụng sức mạnh AI Content Marketing từ TCnC với 12 bài đăng Fanpage nhắm đúng khách hàng mục tiêu của bạn.

01 AI Social Content Calendar

Lịch biểu sống động được điều chỉnh dựa trên các chỉ số hiệu suất Social Marketing.

01 chiến dịch AI Social Ads (Fb/TikTok)

Sáng tạosản xuất Nội dung 01 Chiến dịch Social Ads Chuyển đổi cao trong tháng.

01 báo cáo

Báo cáo Kiểm Định Gấp Đôi Sức mạnh SEO Website của bạn: Phân tích chuyên sâuđề xuất chiến lược SEO từ khoá cao cấp từ TCnC hàng tháng

01 AI Web SEO Article Calendar

01 Lịch biểu Bài viết Chuẩn SEO tăng sức mạnh Website theo tháng.

06 Bài Viết AI SEO từ khoá Tăng Cường bởi AI

Viết bài >1000 từ chuẩn SEO từ khoá thứ hạng cao hàng tháng.

Hạng mụcMô tảĐơn vịX10 Digital Marketing
từ 10,000,000đ
Đo lường sức mạnh WebsiteBáo cáo hiệu quả SEO từ khoá và hiệu suất Website của bạn.Báo cáo / tháng1
Đo lường sức mạnh FanpageBáo cáo hiệu quả hoạt động của fanpage với hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn.Báo cáo / tháng1
Đề xuất Hành động Digital Marketing từ TCnCĐề xuất hành động cải thiện hiệu quả Digital Marketing cho DN của bạn.Báo cáo / tháng1
AI Fanpage PostThử nghiệm sức mạnh AI từ TCnC với bài đăng Fanpage nhắm đúng khách hàng mục tiêu của bạn.Bài / tháng16
AI Social Content CalendarLịch biểu sống động được điều chỉnh dựa trên các chỉ số hiệu suất Social Marketing.Calendar/ tháng1
AI Social Ads (Fb, TikTok)Đề xuất Sáng tạo và sản xuất Nội dung Chiến dịch Social Ads Chuyển đổi cao trong tháng.Chiến dịch / tháng1
Kiểm Định Gấp Đôi Sức mạnh SEO Website của bạn.Phân tích chuyên sâu và đề xuất chiến lược SEO từ khoá cao cấp từ TCnC.Báo cáo / tháng1
AI Web SEO Article CalendarLịch biểu Bài viết Chuẩn SEO tăng sức mạnh Website theo tháng.Calendar/ tháng1
Bài Viết AI SEO từ khoá Tăng Cường Bởi AIViết bài >1000 từ chuẩn SEO từ khoá thứ hạng cao.Bài / tháng6

Báo giá chưa bao gồm:

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY!]