TCNC Explorer – Dùng thử 7 ngày

AI Digital Marketing Automation

Bản Dùng thử 7 ngày Miễn Phí dành cho ai?

Bản Dùng thử 7 ngày Miễn Phí Bao gồm những nội dung gì

01 Báo cáo

Báo cáo hiệu quả SEO từ khoáhiệu suất Website của bạn.

01 Báo cáo

Báo cáo hiệu quả hoạt động của fanpage với hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn.

01 Đề xuất

Đề xuất hành động cải thiện hiệu quả Digital Marketing cho Doanh nghiệp của bạn.

AI Fanpage Content

Thử nghiệm sức mạnh AI từ TCnC với 03 bài đăng Fanpage nhắm đúng khách hàng mục tiêu của bạn.

Hạng mụcMô tảĐơn vịDùng thử 7 ngày
Free
Đo lường sức mạnh WebsiteBáo cáo hiệu quả SEO từ khoá và hiệu suất Website của bạn.Báo cáo / tháng1
Đo lường sức mạnh FanpageBáo cáo hiệu quả hoạt động của fanpage với hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn.Báo cáo / tháng1
Đề xuất Hành động Digital Marketing từ TCnCĐề xuất hành động cải thiện hiệu quả Digital Marketing cho DN của bạn.Báo cáo / tháng1
AI Fanpage PostThử nghiệm sức mạnh AI từ TCnC với bài đăng Fanpage nhắm đúng khách hàng mục tiêu của bạn.Bài / tháng3

Báo giá chưa bao gồm:

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY!]