Không có phễu bán hàng: Điều tồi tệ nhất của một công việc kinh doanh !

Hàng ngày, Hoài vẫn trực tiếp xây dựng phễu bán hàng cho các chủ DN Hà Nội. Con số là …

Không có phễu bán hàng: Điều tồi tệ nhất của một công việc kinh doanh ! Đọc thêm