fbpx

Marketing Automation

Conversation Marketing - Chợ ướt

[Sự trỗi dậy của Conversation Marketing] Bài 2: Thế giới đang nhen nhóm làm chủ các cuộc thoại (conversation) trực tiếp với khách hàng để đạt tốc độ phát triển vượt trội như thế nào

Trước khi có Internet, trước khi có điện thoại, trước khi có báo in, trước khi có mọi phương tiện …

[Sự trỗi dậy của Conversation Marketing] Bài 2: Thế giới đang nhen nhóm làm chủ các cuộc thoại (conversation) trực tiếp với khách hàng để đạt tốc độ phát triển vượt trội như thế nào Đọc thêm

Scroll to Top